Contacteaza-ne la 0724 041 498

Prevenirea si stingerea incendiilor

Serviciile pentru prevenirea si stingerea incendiilor se adreseaza tuturor organizatiilor si entitatilor cu statut juridic, indiferent de domeniul de activitate. Serviciile pentru prevenirea si stingerea incendiilor trebuie sa se planifice conform Legii 307/2006, privind apararea împotriva incendiilor.

Servicii oferite

  • Instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor la intervalele de timp stabilite de angajator in conformitate cu prevederile legale;
  • Intocmirea si consemnarea in fisele individuale de instruire a tematicilor prelucrate si evaluarea gradului de insusire a cunostintelor acumulate dupa fiecare instruire;
  • Elaborarea de instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor referitoare la prevenirea incendiilor, tinand seama de particularitatile activitatilor desfasurate de o organizatie si ale modul de organizare a locurilor de munca din cadrul acesteia;
  • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul prevenirii incendiilor si situatiilor de urgenta ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate. Aceste atributiuni se consemneaza in fisa postului de catre angajator si sunt comunicate angajatilor prin dispozitii specifice, in conformitate cu L307/2006 actualizata prin modificari si completari ulterioare;
  • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
  • Intocmirea necesarului cu mijloace tehnice necesare pentru interventia la stingerea incendiilor;
  • Elaborarea si actualizarea planurilor de evacuare a angajatilor in cazul manifestarii incendiilor sau altor situatii de urgenta;
  • Elaborarea si actualizarea planului de organizare a interventiei in caz de incendiu;
  • Informarea angajatorului despre deficientele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
  • Informarea angajatorului cu privire a modificarile legislative din domeniul prevenirii incendiilor si situatiilor de urgenta.