Certificare sisteme de management

Sisteme de management pe care le putem certifica:

 • sistem de management al calitatii ISO 9001
 • sistem de management de mediu ISO 14001
 • sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale ISO 45001/OHSAS 18001
 • sistem de management al sigurantei alimentelor ISO 22000
 • sistem de management al responsabilitatii sociale SA8000
 • sisteme de management integrate
  • ISO 9001 & ISO 45001
  • ISO 9001 & ISO 14001
  • ISO 9001 & ISO 45001 & ISO 14001
  • Alte combinatii de standarde incluse intr-un singur sistem de management

Tarife certificare

Tarifele de certificare sunt influentate de factori precum:

 • certificarea sistemului de management se face cu un organism de certificare ACREDITAT RENAR sau cu un organism NEACREDITAT (mai multe detalii aici);
 • sistemul de management ce urmeaza a fi certificat (de ex., ISO 9001:2018, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, etc., sau combinatii de standarde ISO 9001+ ISO 14001+ISO 45001, etc.);
 • dimensiunea organizatiei ce urmeaza a fi certificata (numar de angajati, locatii, compartimente functionale, etc.);
 • domeniul sau domeniile de activitate ce urmeaza a fi certificate in cadrul organizatiei;
 • motivul/scopul certificarii;
 • termenul de obtinere a certificatului.

Etapele procesului de certificare

Etapele sunt aceleasi, indiferent de sistemul de management ce urmeaza a fi evaluat:

 • Cererea de oferta formulata de catre client;
 • Analizarea cererii si specificului organizatiei in vederea stabilirii tarifului;
 • Transmiterea ofertei catre client;
 • Acceptarea ofertei si semnarea contractului de evaluare a conformitatii;
 • Desemnarea echipei de audit;
 • Intocmirea planului de audit;
 • Pregatirea documentelor necesare realizarii auditului de certificare/supraveghere, in functie de sistemul de management evaluat;
 • Desfasurarea auditului de evaluare;
 • Intocmirea raportului de audit;
 • Evaluarea raportului de audit si transmiterea fiselor pentru neconformitatile constatate pe perioada auditului;
 • Inchiderea neconformitatilor constatate si transmiterea dovezilor sub forma de informatii documentate la organismul de certificare sau dupa caz efectuarea unui nou audit de evaluare;
 • Analiza dovezilor privind inchiderea neconformitatilor constatate la auditul de evaluare;
 • Emiterea certificatului de conformitate pentru standarul evaluat.

In cazul obtinerii certificatului de conformitate, se vor mai desfasura audituri de supraveghere si rectificare, astfel:

 • Audit de supraveghere I – la 12 luni de la emiterea certificatului
 • Audit de supraveghere II – la 24 luni de la emiterea certificatului
 • udit de recertificare – la 36 luni de la certificarea initiala pentru asigurarea continuitatii procesului de certificare