ISO 22000 – Siguranța alimentară

Ce este ISO 22000?

ISO 22000 stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Acesta definește ce trebuie să facă o organizație pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentara și de a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consum.
Siguranța alimentelor vizează prevenirea, eliminarea și controlul pericolelor alimentare, de la locul de productie până la punctul de consum. Deoarece pericolele legate de siguranța alimentului pot fi introduse în orice etapă a procesului, fiecare companie din lanțul de aprovizionare cu alimente trebuie să exercite controale adecvate ale pericolelor. De fapt, siguranța alimentelor poate fi menținută doar prin eforturile combinate ale tuturor părților: guverne, producatori, comercianți cu amănuntul și consumatori finali.

Beneficiile ISO 22000:2018

Beneficiile implementarii standardului includ:

  • Abilitatea de a furniza în mod consecvent produse și servicii legate de produsele alimentare care sunt sigure și îndeplinesc cerințele de reglementare;
  • Îmbunătățirea gestionării riscurilor în procesele de siguranță alimentara;
  • demonstrarea unor legaturi puternice cu Codex Alimentarius al Organizatiei Națiunilor Unite, care elaborează orientari privind siguranța alimentară pentru guverne.

Serviciile noastre

In functie de stadiul companiei si nevoilor tale, putem ajuta sa:

  • implementezi un sistem de management al siguranței alimentelor, conform cerințelor ISO 22000:2018
  • certifici sistemul de management al siguranței alimentelor pe care îl ai implementat
  • îmbunătățesti continuu sistemul de management al siguranței alimentelor, conform cerintelor ISO 22000:2018